น้ำตกนางรอง

น้ำตกนางรอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ห่างจากตัวเมือง ๒๐ กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก น้ำตกนางรองเป็นน้ำตกขนาดกลางด้านล่างเป็นแอ่งให้ลงเล่นน้ำได้มีเส้นทางเดินเท้าระยะทาง ๔๐๐ เมตร ขึ้นไปชมความสวยงามของน้ำตก ภายในมีบ้านพักบริการ