ชุมเสือ นครนายก www.nayok.com  095-3241987 , 080-0990559

ล่องแก่ง แม่น้ำนครนายก Rafting Nakhonnayok

ล่องแก่ง แม่น้ำนครนายก Rafting Nakhonnayok

ลักษณะของสายน้ำ แม่น้ำนครนายก

แม่น้ำนครนายก เป็นสายน้ำที่มีต้นกำเนิดมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลลงมากลายเป็น คลองท่าด่าน ที่ถูกขวางกัน ด้วย เขื่อนขุนด่านปราการชล มาบรรจบกับ คลองนางรอง จาก น้ำตกนางรอง ไหลมาบรรจบกับกัน บริเวณ แก่งเทียม รวมเป็น ต้นแม่น้ำนครนายก และ มารวมกับ คลองวังตะไคร้ ที่ ชุมเสือ กลายเป็น แม่น้ำนครนายก ก่อนไหลลงสู่ อ่าวไทย

กระแสน้ำ ในแม่น้ำนครนายก จะถูกควบคุม ความแรงของกระแสน้ำ โดยเขื่อนขุนด่านปราการชล จึงทำให้ แม่น้ำนครนายก มีน้ำทั้งปี สามารถจัดกิจกรรม ล่องแก่ง เรือยาง ได้ทั้งปี กระแสน้ำไหลแรง จะอยู่ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม จุดเริ่มต้นของการล่องแก่งแม่น้ำนครนายกอยู่ที่บริเวณท้าย เขื่อนขุนด่านปราการชล  หากในกรณี เขื่อนขุนด่านปราการชล ไม่ระบายน้ำ


จุดเริ่มต้นของการล่องแก่งผจญภัย

จุดเริ่มต้นล่องแก่ง ก็จะอยู่ที่ ชุมเสือ แห่งนี้ ซึ่งทั้ง 2 จุดลงนี้ ห่างกัน เพียง 500 เมตร (ตามระยะทาง แม่น้ำ). เท่านั้น


จุดลงล่องแก่ง ท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล (จุดล่องแก่งสาธารณะ)

จุดลงล่องแก่ง ที่ ชุมเสือ WhiteWater Adventures  (จุดล่องแก่ง ส่วนตัว บริการ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ จอดรถฟรี)


ระดับความยากง่ายในการล่องแก่ง

การจัดระดับความยากของแก่งตามมาตรฐานสากล White Water Rafting Class

ระดับ 1 : ง่ายมาก มีแก่งเล็กน้อย น้ำไหลเอื่อยๆ กระแสน้ำมีความเร็วพอประมาณ ให้เรือลายไปเองได้ คนทั่วไปสามารถพายได้
ระดับ 2 : ธรรมดา กระแสน้ำไหลปานกลาง ประทะแก่งหินจะมีพองขาวเกิดขึ้น ต้องมีฝีทักษะในการพายพอสมควร
ระดับ 3 : ปานกลาง กระแสน้ำมีความเร็ว และ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น เกิดคลื่นขนาดใหญ่และมีฟองขาว โขดหินมีกระแสน้ำหมุนวน ต้องเรียนรู้การพายจึงต้องฝึกเทคนิคบ้าง
ระดับ 4 : ยาก มีแก่ง และ คลื่น ฟองน้ำขาว ปริมาณน้ำมาก ทำให้เกิดกระแสน้ำปั่นป่วนรุนแรง บางแห่ง มีน้ำลดระดับลง 1 เมตร บางแก่งมีโขดหิน ทำให้เกิดกระแสน้ำวนอยู่ด้านล่าง ที่ต้องใช้เทคนิคฝีมือทักษะในการพาย และต้องระมัดระวังในการล่องแก่ง
ระดับ 5 : ยากมาก กระแสน้ำไหลเชี่ยว มีแก่งหินใหญ่ มีโขดหินขว้างกันสายน้ำ และ มีน้ำตกต่างระดับ 1-2 เมตร เป็นระยะๆ ทำให้เกิดขึ้นน้ำระลอกใหญ่ และ กระแสน้ำวนเบื้องล่างรุนแรงติดต่อยาวตลอด ใช้เทคนิคและประสบการณ์ฝีมือในการพายสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ระดับ 6 : อันตราย แก่งที่มีลักษณะเป็นน้ำตก ไม่เหมาะแก่การล่องแก่ง

สำหรับการล่องแก่งนครนายกจะมีความยากอยู่ในระดับที่ 1 – 3 ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยสูง

White Water Rafting Class

การล่องแก่งแม่น้ำนครนายกนั้นระดับความยากง่ายขึ้นอยู่กับฤดูกาลดังต่อไปนี้ กรกฎาคม – ตุลาคม ระดับ 2-3 ระดับปกติ 2
ระยะเวลาในการล่องแก่ง

สำหรับระยะเวลาในการล่องแก่งแม่น้ำนครนายก โดยปกติ จะใช้ระยะทาง 7 กม จะใช้เวลาประมาณ 1 - 1.30 ชั่วโมง

เส้นทางล่องแก่งนครนายก ระยะปกติ จะสิ้นสุดลงภายหลังจากที่เรือยางล่องผ่านพ้นจากแก่งสามชั้นไปได้ไม่ไกลนัก จนมาถึง ท่าน้ำบ้านแก้ว ก็จะมีรถมารอรับ นักท่องเที่ยวกลับไปส่งยังที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท สำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเลือกใช้บริการทัวร์ล่องแก่งนครนายก เส้นทางระยะยาว ก็จะต้องนั่งเรือยางต่อไปจนกระทั่งพ้น แก่งวังยาว โดยในเส้นทางล่องแก่งระยะยาวช่วงหลังนี้จะไม่มีแก่งขนาดใหญ่ที่น่าตื่นเต้นใดๆ อีก (เสมือนเป็นเพียงแค่การนั่งเรือยางชมความงดงามของธรรมชาติริมสองฟากฝั่งแม่น้ำนครนายกไปแบบเรื่อยๆ เอื่อยๆ เท่านั้นครับ)

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้เส้นทางล่องแก่งนครนายก ระยะปกติได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากกว่า

จุดเด่นของการล่องแก่งแม่น้ำนครนายก

จุดเด่นของแม่น้ำสายนี้ คือ ตัวแก่งหินสามชั้น กระแสน้ำจะมีลักษณะไหลลดหลั่นกันลงมา คล้ายขั้นบันได เป็นแก่งที่สร้าง ความตื่นเต้น เร้าใจ ได้พอสมควร แก่งหินสามชั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการพายเรือแคนูหรือเรือคยัค นอกจากแก่งหินสามชั้นแล้ว ยังมีแก่งโขดคุ้ง และเกาะแก่ง หลังจากผ่านแก่งต่าง ๆ แล้ว ความรุนแรงของกระแสน้ำจะลดลง

เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการล่องแก่งแม่น้ำนครนายก คือลำน้ำที่คดเคี้ยวตลอดเส้นทาง การล่องทำให้เราได้มีโอกาส ฝึกการพายบังคับเรือยางหรือแคนู – คยัคให้เลี้ยวซ้ายขวาได้ อย่างสนุกสนาน จนสิ้นสุดการล่องแก่ง ที่บริเวณบ้านวังยาว

ล่องแก่ง ผ่าน ชุมเสือ หัวแก่งสามชั้นแก่งต่าง ๆ ที่จะล่องผ่าน

แก่งเทียม


– แก่งเทียม แก่งนี้ มนุษย์ สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสนาม แข่งขันเรือแคนูสลาลอม จะผ่านแก่งนี้ได้ ปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนจะต้องมีมากพอสมควร หากเป็นระดับน้ำปกติ จะมีเส้นทางที่อ้อมผ่าน แก่งเทียมนี้ ไปอีกเส้นทางหนึ่ง

แก่งสามชั้น


– แก่งหินสามชั้น ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ การล่องแก่ง นครนายก

ก่อนจะถึงตัวแก่งสามชั้นระยะทางไม่กี่เมตรจะถึงโค้งหักศอกก่อน นักล่องแก่งควรระมัดระวังตัว ตั้งใจพายให้ดีเมื่อถึงโค้งหักศอกนี้ เพราะต่อไปจะเป็นแก่งสามชั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นชั้นหินสามชั้น เทลาดเอียง ลงมาเป็นขั้นบันได ระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร กระแสน้ำจะไหลวนลงมากระทบ กับโขดหินน้อยใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำ จนเกิดเป็นลูกคลื่นม้วนตัวเข้าหาหินสูงประมาณหนึ่งเมตร เป็นจุดท้าทายของนักพายเรือคยัคและแคนู ซึ่งจะมาประลองกำลังความสามารถกันที่บริเวณ แก่งสามชั้นแห่งนี้ แก่งสามชั้นสร้างความตื่นเต้นเร้าใจในการล่องแก่งนี้ได้พอสมควร การล่องแก่งนางรองนครนายก จะไปสิ้นสุดการล่องที่บริเวณ บ้านวังยาว


ช่วงเวลาที่เหมาะสม กับการล่องแก่ง

เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ปล่อยน้ำเพื่อการชลประทานและการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถล่องแก่งได้ตลอดทั้งปี กรุณาตรวจสอบ ตารางระบายน้ำ ของเขื่อนขุนด่านปราการชล อีกครั้ง หากเป็นไปได้ ในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา 13.30 – 14.30 น จะมีการใช้บริการ เรือยางล่องแก่ง เป็นจำนวนมาก บ้างครั้ง ทำให้เรา ขาดแขลน เจ้าหน้าที่ นายท้ายเรือยาง

ข้อควรระวังในการล่องแก่ง

* สวมชูชีพและหมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อลงล่องแก่ง
* ของมีค่า และ อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ ควรเก็บให้เรียบร้อย หากมีความจำเป็น สามารถขอยืมถุงกันน้ำ ไว้ใส่สิ่งของมีค่า (ควรปิดถุงกันน้ำให้สนิท เพื่อป้องกันน้ำเข้า)
* ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
* เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์นำทาง
* งดดื่มสุรา และของมึนเมาในขณะล่องแก่งมาตราฐานของกิจกรรมล่องแก่ง

กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำเกณฑ์มาตราฐานให้ผู้ประกอบการ และ เจ้าของ พื้นที่กิจกรรมล่องแก่ง ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจการให้อยู่ในระดับ มาตราฐานสากล เพื่อรับรองความปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจ ให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาใช้บริการ อ่านเพิ่มเติม มาตราฐานล่องแก่ง กรมการท่องเที่ยว

ค่าบริการ

ล่องแก่ง เรือยาง ลำละ 1,200 บาท / ลำ ไม่เกิน 6 ท่าน ต่อลำ เสริม เด็กได้ 2 คน
ระยะทางล่อง 7 กม. ใช้เวลา 1 - 1.30 ชม.
มีบริการ รถ รับ ส่ง ฟรี ถึง รีสอร์ท (เฉพาะ ต. สาริกา และ ต. หินตั้ง จ. นครนายก)

แผนที่และการเดินทาง


ระวัง GPS แนะนำเส้นทางผิด

เส้นทางที่ถูกต้อง
ติดต่อและจองล่องแก่งล่วงหน้าได้ที่


ชุมเสือ ไวท์วอเตอร์ แอดเวนเจอร์
โทร . 080 099 0559
www.nayok.com

แชร์ :