อุทยานวังตะไคร้ สถานที่ท่องเที่ยวทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับและพักค้างแรม

จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อุทยาน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วังตะไคร้” เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับต้นๆของจังหวัดนครนายก จังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองในฝันใกล้กรุง” ตั้งอยู่บนถนนสายนครนายก-นางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง เพียง 120 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ

วังตะไคร้แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพรรณไม้นานาชนิด รวมถึงสวนไม้ดอกไม้ประดับ อีกทั้งยังโอบล้อมด้วยภูเขา มีธารน้ำ 2 สาย ซึ่งมีต้นน้ำมาจากน้ำตกแม่ปล้องและ น้ำตกเหวกฐินไหลมาบรรจบกัน ณ ที่แห่งนี้จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน ดื่มด่ำธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์ สนุกกับการเล่นน้ำล่องแก่งและกิจกรรมผจญภัยต่างๆเพื่อเติมพลังกายและพลังใจให้พร้อมกลับไปรับมือกับการทำงานใน สัปดาห์ใหม่

อุทยานวังตะไคร้ ตำบลหินตั้งห่างจากตัวเมือง ๑๖ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ อุทยานวังตะไคร้เป็นของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจและหม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ทิพย์บริพัตร ภายในอุทยานมีพื้นที่๒.๔ ตารางกิโลเมตรตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ ร่มรื่น มีลำธารน้ำไหลผ่านและเล่นน้ำได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับและพักค้างแรมภายในบ้านพักอุทยาน
อัตราค่าผ่านประตูรถยนต์ผู้โดยสารไม่เกิน ๘ คน คันละ ๑๕๐ บาท ถ้าเกินคิดเพิ่มท่านละ ๑๐ บาทรถจักรยานยนต์ต้องจอดไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า ค่าจอดคันละ ๑๐ บาทค่าบัตรผ่านประตูคนละ ๑๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร.๐๓๗๓๘๕๑๖๔-๕, ๐๘๑๙๘๙๐๓๖๕ โทรสาร ๐ ๓๗๓๘ ๕๑๖๕ หรือ www.wangtakrai.com