แผนการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน มกราคม 2566 ล่องแก่ง ได้ทุกวัน

แผนการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน มกราคม 2566 ล่องแก่ง ได้ทุกวัน

Read more

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สังกัดกรมศิลปากร มีความหมายว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจําจังหวัดนครนายก ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พัฒนาการ ชลประทานของจังหวัด ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ แบ่งนิทรรศการออกเป็น 4 ส่วน ตามอาคารจัดแสดง 4 อาคาร

Read more

พายเรือคายัค แคนู เที่ยวชม แม่น้ำนครนายก

การพายเรือคายัค เป็นกิจกรรมทางน้ำที่ นักท่องเที่ยวส่วนมาก มักจะไม่พลาด เมื่อต้องไปเที่ยวแม่น้ำ ทะเล หรือ ป่าไม้ที่มีลำธาร เพราะเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัย เหมาะกับครอบครัว พร้อมทั้งยังได้ชมธรรมชาติแบบชิล ๆ ในระยะใกล้ ๆ ขณะพายเรือไปตามลำน้ำและกระแสคลื่นเบา ๆ กิจกรรม พายเรือคายัค จึงได้รับความนิยม กันอย่างแพร่หลาย เราจึงเปิดให้บริการ พายเรือคายัค เที่ยวชม ลำน้ำ นครนายก

Read more

ขี่รถ ATV ลุยธรรมชาติ เส้นทางคลองนางรอง

ATV เส้นทางคลองนางรอง ที่ไม่เป็นสองรองใคร ระยะทางประมาณ 4 กม. / รอบ ใช้เวลาขับขี่ 30-40 นาที เปิดให้บริการเส้นทางนี้ อยู่ในขณะนี้ เหมาะสำหรับช่วงเดือน ธันวาคม – มิถุนายน

Read more

เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการพระราชดำริ

ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน เพื่อช่วยให้ราษฎรทางตอนล่างมีน้ำใช้ทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดนครนายกเป็นเป็นประจำทุกปี เพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อการแก้ไขพื้นที่ดินเปรี้ยวอีกด้วย

Read more

แผนการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน ธันวาคม 2565

แผนการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน ธันวาคม 2565

Read more

ล่องเรือชมธรรมชาติ เขื่อนขุนด่านปราการชล

มาเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชล เมื่อก่อนเคยไปยืนมองดู พร้อมกับ คิดไปว่า ในซอกหลืบของทิวเขาเหนือเวิ้งน้ำกว้างใหญ่นั่น จะมีอะไรบ้าง วันนี้ รู้แล้วว่า มีน้ำตกสวยๆ อยู่ 2-3 ตัวให้เข้าไปเล่นน้ำได้ คือ น้ำตกผางามงอน, น้ำตกคลองคราม และน้ำตกช่องลม เรามีบริการ ล่องเรือ ไปดูพร้อมๆ กันเลย

Read more