ล่องแก่งแม่น้ำนครนายก

ลักษณะของสายน้ำ

แม่น้ำนครนายกเป็นสายน้ำที่มีต้นกำเนิดมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลลงมากลายเป็น น้ำตกนางรอง ไหลมาบรรจบกับ แม่น้ำนครนายก ซึ่งไหลมาจากน้ำตกเหวนรก ภายในอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ กระแสน้ำไหลแรงในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม จุดเริ่มต้นของการล่องแก่งแม่น้ำนครนายกอยู่ที่บริเวณสะพานท่าด่าน

ระดับความยากง่ายในการล่องแก่ง

การจัดระดับความยากของแก่งตามมาตรฐานสากล

 ระดับ 1 : ง่ายมาก น้ำไหลเอื่อย คนทั่วไปสามารถพายได้ 
 ระดับ 2 : ธรรมดา น้ำไหลแรง ต้องมีฝีมือทักษะในการพายพอสมควร 
 ระดับ 3 : ปานกลาง มีแก่งตื่นเต้น ต้องเรียนรู้การพายจึงต้องฝึกเทคนิคบ้าง 
 ระดับ 4 : ยาก มีแก่งที่ต้องใช้เทคนิคฝีมือทักษะในการพาย และต้องระมัดระวังในการล่องแก่ง 
 ระดับ 5 : ยากมาก มีน้ำไหลเชี่ยว ใช้เทคนิคและประสบการณ์ฝีมือในการพายสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
 ระดับ 6 : อันตราย แก่งมีลักษณะเป็นน้ำตก ไม่เหมาะแก่การล่องแก่ง

 สำหรับการล่องแก่งนครนายกจะมีความยากอยู่ในระดับที่ 1 – 3 ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยสูง

การล่องแก่งแม่น้ำนครนายกนั้นระดับความยากง่ายขึ้นอยู่กับฤดูกาลดังต่อไปนี้ กรกฎาคม – ตุลาคม ระดับ 2-3

ระยะเวลาในการล่อง

สำหรับระยะเวลาในการล่องแก่งแม่น้ำนครนายกจะใช้เวลาประมาณ 1- 2 ชั่วโมง

เส้นทางล่องแก่งนครนายก ระยะปกติ จะสิ้นสุดลงภายหลังจากที่เรือยางล่องผ่านพ้นจากแก่งสามชั้นไปได้ไม่ไกลนัก จนมาถึง ท่าน้ำบ้านแก้ว ก็จะมีรถมารอรับ นักท่องเที่ยวกลับไปส่งยังที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท สำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเลือกใช้บริการทัวร์ล่องแก่งนครนายก เส้นทางระยะยาว ก็จะต้องนั่งเรือยางต่อไปจนกระทั่งพ้น แก่งวังยาว โดยในเส้นทางล่องแก่งระยะยาวช่วงหลังนี้จะไม่มีแก่งขนาดใหญ่ที่น่าตื่นเต้นใดๆ อีก (เสมือนเป็นเพียงแค่การนั่งเรือยางชมความงดงามของธรรมชาติริมสองฟากฝั่งแม่น้ำนครนายกไปแบบเรื่อยๆ เอื่อยๆ เท่านั้นครับ)

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้เส้นทางล่องแก่งนครนายก ระยะปกติได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากกว่า

จุดเด่นของการล่องแก่งสายนี้

จุดเด่นของแม่น้ำสายนี้ คือ ตัวแก่งหินสามชั้น กระแสน้ำจะมีลักษณะไหลลดหลั่นกันลงมา คล้ายขั้นบันได เป็นแก่งที่สร้าง ความตื่นเต้น เร้าใจ ได้พอสมควร แก่งหินสามชั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการพายเรือแคนูหรือเรือคยัค นอกจากแก่งหินสามชั้นแล้ว ยังมีแก่งโขดคุ้ง และเกาะแก่ง หลังจากผ่านแก่งต่าง ๆ แล้ว ความรุนแรงของกระแสน้ำจะลดลง

เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการล่องแก่งแม่น้ำนครนายก คือลำน้ำที่คดเคี้ยวตลอดเส้นทาง การล่องทำให้เราได้มีโอกาส ฝึกการพายบังคับเรือยางหรือแคนู – คยัคให้เลี้ยวซ้ายขวาได้ อย่างสนุกสนาน จนสิ้นสุดการล่องแก่ง ที่บริเวณบ้านวังยาว

ล่องแก่ง ผ่าน ชุมเสือ หัวแก่งสามชั้น

แก่งต่าง ๆ ที่จะล่องผ่าน

แก่งเที่ยม
แก่งสามชั้น

– แก่งเทียม แก่งนี้ มนุษย์ สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสนาม แข่งขันเรือแคนูสลาลอม จะผ่านแก่งนี้ได้ ปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนจะต้องมีมากพอสมควร หากเป็นระดับน้ำปกติ จะมีเส้นทางที่อ้อมผ่าน แก่งเทียมนี้ ไปอีกเส้นทางหนึ่ง

– แก่งหินสามชั้น ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ การล่องแก่ง นครนายก

ก่อนจะถึงตัวแก่งสามชั้นระยะทางไม่กี่เมตรจะถึงโค้งหักศอกก่อน นักล่องแก่งควรระมัดระวังตัว ตั้งใจพายให้ดีเมื่อถึงโค้งหักศอกนี้ เพราะต่อไปจะเป็นแก่งสามชั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นชั้นหินสามชั้น
เทลาดเอียง ลงมาเป็นขั้นบันได ระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร กระแสน้ำจะไหลวนลงมากระทบ กับโขดหินน้อยใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำ จนเกิดเป็นลูกคลื่นม้วนตัวเข้าหาหินสูงประมาณหนึ่งเมตร
เป็นจุดท้าทายของนักพายเรือคยัคและแคนู ซึ่งจะมาประลองกำลังความสามารถกันที่บริเวณ แก่งสามชั้นแห่งนี้ แก่งสามชั้นสร้างความตื่นเต้นเร้าใจในการล่องแก่งนี้ได้พอสมควร
การล่องแก่งนางรองนครนายก จะไปสิ้นสุดการล่องที่บริเวณ บ้านวังยาว

ช่วงเวลาที่เหมาะสม กับการล่องแก่ง

เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ปล่อยน้ำเพื่อการชลประทานและการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถล่องแก่งได้ตลอดทั้งปี กรุณาตรวจสอบ ตารางระบายน้ำ ของเขื่อนขุนด่านปราการชล อีกครั้ง หากเป็นไปได้ ในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา 13.30 – 14.30 น จะมีการใช้บริการ เรือยางล่องแก่ง เป็นจำนวนมาก บ้างครั้ง ทำให้เรา ขาดแขลน เจ้าหน้าที่ นายท้ายเรือยาง

ข้อควรระวังในการล่องแก่ง

* สวมชูชีพและหมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อลงล่องแก่ง
* ของมีค่า และ อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ ควรเก็บให้เรียบร้อย หากมีความจำเป็น สามารถขอยืมถุงกันน้ำ ไว้ใส่สิ่งของมีค่า (ควรปิดถุงกันน้ำให้สนิท เพื่อป้องกันน้ำเข้า)
* ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
* เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์นำทาง
* งดดื่มสุรา และของมึนเมาในขณะล่องแก่ง

ติดต่อและจองล่องแก่งล่วง หน้าได้ที่

ชุมเสือ
โทร . 080 099 0559
 www.nayok.com